Tullverket

2019-06-25

Nyhet

Antidumpning, duktilt gjutjärn från Indien

Återupptagande undersökningar antidumpningsåtgärder

Den 20 juni 2019 beslutade kommissionen att återuppta den antisubventionsundersökning och den antidumpningsundersökning beträffande import av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien som ledde till antagandet av genomförandeförordningarna 2016/387 respektive 2016/388 i den utsträckning som dessa avser Jindal Saw Ltd. Orsaken till återupptagandet återfinns i domarna till målen T-300/16 och T-301/16.

De ursprungliga undersökningarna återupptas vid exakt den punkt där rättsstridigheten skedde.

Berörda parter kan lämna synpunkter på återupptagandet av undersökningen inom 20 dagar. Berörda parter kan också begära att bli hörda av kommissionen och begäran ska då lämnas in inom 15 dagar.

Läs mer i EUT 2019/C209.


Uppdaterad: 2019-06-25