Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, duktilt gjutjärn från Indien

Inledande partiell interimsöversyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en partiell interims översyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien.

Översynen gäller den exporterande tillverkaren Electrosteel Castings Ltd och ska undersöka om de omständigheter som låg till grund för införandet av de gällande åtgärderna har förändrats vad gäller dumpningen och om dessa förändringar är av bestående karaktär.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förodning 2022/926 . Den berörda produkten är rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit), med undantag av rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag (slätrör). Den klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10).

Läs mer i EUT 2022/C363.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000