Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, duktilt gjutjärn från Indien

Inledande översyn antisubventions- och antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpnings- och antisubventionsåtgärder som tillämpas mot importen av duktilt gjutjärn med ursprung i Indien. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull och en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordningarna 2016/387 och 2016/388. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som översynen gäller är rör av duktilt gjutjärn (även kallade gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med undantag av rör av duktilt gjutjärn utan invändigt och utvändigt överdrag (slätrör) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 (Taric-nummer 7303 00 10 10) och ex 7303 00 90 (Taric-nummer 7303 00 90 10).

Läs mer i EUT 2021/C90/01 och 2021/C90/02.


Sidan uppdaterades: