Tullverket

Publicerad: 2020-06-24

Nyhet

Antidumpning, duktilt gjutjärn från Indien

Upphörande antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpnings- och utjämningsåtgärderna på import av gjutjärn rör av duktilt (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit med ursprung i Indien den 19 mars 2021.

Unionsproducenter har möjlighet att inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande åtgärder om en slutgiltig utjämningstull finns i förordning 2016/387. Gällande åtgärder om en slutgiltig antidumpningstull finns i förordning 2016/388.

Läs mer i EUT 2020/C210 och 2020/C210.


Uppdaterad: 2020-06-24