Tullverket

Publicerad: 2019-12-18

Nyhet

Antidumpning, cyklar från Kina

Översyn antidumpningsåtgärd

Kommissionen har inlett en översyn av importen av cyklar med ursprung i Kina tillverkade av Universal Cycle Corporation (Guangzhou) (Taric-tilläggsnummer C453. Under översynen upphävs antidumpningstullen, som infördes genom förordning 2019/1379, för exportören ifråga. Samtidigt registreras importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstullen.

Läs mer i EUT 2018/2149

 

Uppdaterad: 2019-12-18