Tullverket

Publicerad: 2020-07-06

Nyhet

Antidumpning, cyklar från Kina

Avslutad antidumpningsundersökning

Översynen 2019/2149 avseende en ny exporterande kinesisk tillverkare (C435), enligt genomförandeförordning 2019/1379 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Kina avslutas.

Registreringen av sökandens import upphör och den antidumpningstull som tillämpas på alla övriga företag (B999) tas ut retroaktivt på den undersökta tillverkarens import från den 17 december 2019, dagen för inledandet av översynen.

Läs mer i förordning 2020/996Uppdaterad: 2020-07-06