Tullverket

Publicerad: 2020-10-14

Nyhet

Antidumpning, cykeldelar från Kina

Utökning tullbefrielser

Det finns antidumpningsåtgärder för import av cyklar och elcyklar med ursprung i Kina. Det föreligger också antidumpningstull på import av vissa cykeldelar med ursprung i Kina. Kommissionen har infört ett system med tullbefrielse på import av essentiella cykeldelar för monteringsföretag, som inte kringgår åtgärderna. Monteringsföretag kan få tullbefrielse för import av cykeldelar som företaget behöver i sin monteringsverksamhet. Det finns också möjlighet för företag som inte är ett befriat monteringsföretag att beviljas tullbefrielse för import en viss kvantitet av cykeldelar med ett tillstånd till slutanvändning.

Kommissionen har sett över systemet för tullbefrielse och utökar tillämpningsområdet. En tullbefrielse för essentiella cykeldelar som är avsedda att användas vid montering av cyklar försedda med hjälpmotor (elcyklar) är möjlig under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda och ett tillstånd till slutanvändning finns.

Bestämmelserna om tullbefrielser utökas till att omfatta import av essentiella cykeldelar (till exempel hjul, gafflar och styren) som används vid montering av andra fordon som varken är cyklar eller elcyklar, till exempel vissa sparkcyklar. Detta under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda och ett tillstånd till slutanvändning finns.

Tullbefrielsen utökas från att omfatta företag som monterar färdiga cyklar till att också gälla företag som monterar cykeldelar. Till exempel företag som monterar bromssystem där cykeldelar såsom bromshandtag kan användas.

Vidare gäller tullbefrielser för befriade cykeltillverkare som levererar essentiella cykeldelar till kunder i form av service efter försäljning eller på grund av garantianspråk.

Läs mer i förordning 2020/1296


Sidan uppdaterades: 2020-10-14

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat