Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, citronsyra från Kina och Malaysia

Förlängda slutliga antidumpningstullar

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs den slutliga antidumpningstull på citronsyra med ursprung i Kina som utvidgats till att även omfatta import av citronsyra som avsänts från Malaysia oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte.

Tullsatserna är oförändrade.

Berörd produkt är citronsyra och trinatriumcitratdihydrat som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2918 14 00 och ex 2918 15 00 (Taric-nummer 2918 15 00 11 och 2918 15 00 19).

Läs mer i förordning 2021/1036
Sidan uppdaterades: