Tullverket

Publicerad: 2020-02-14

Nyhet

Antidumpning, citronsyra från Kina

Inledande översyn av antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av citronsyra med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2020/C18
Uppdaterad: 2020-02-14