Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar från Kina

Beviljande ny samarbetsvillig exporterande tillverkare

Kommissionen har efter att mottagit en ansökan beviljat en exporterande tillverkare från Kina status som ny exporterande tillverkare och då omfattas av den tullsats som tillämpas för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet (17,9%). Företaget Liling Taichang Ceramics Co., Ltd, tilläggsnummer i taric C685 ska läggas till i bilaga I till förordning 2019/1198 som innehåller en förteckning över de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet.


Läs mer i förordning 2021/1821Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat