Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar från Kina

Ny exporterande tillverkare godkänns

Kommissionen har den 20 mars 2021 godtagit en ansökan från ett företag om status som ny exporterande tillverkare. Företag Hunan Legend Porcelain Industry Co., Ltd, Taric- tilläggsnummer C608 ska läggas till i bilaga I till genomförandeförordning 2019/1198 som innehåller en förteckning över de samarbetsvilliga företag som inte ingick i stickprovet.

Läs mer i förordning 2021/469Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat