Tullverket

2019-07-01

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 28 juni meddelade kommissionen att förordning 412/2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina ändras genom att lägga till ett företag i förteckningen över samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkare.

Läs mer i förordningen 2019/1099.

 

Uppdaterad: 2019-07-01