Tullverket

2019-03-25

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Undersökning inleddes 23 mars 2019

Den 23 mars 2019 inleddes en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EU) 412/2013 på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina. Berörda parter måste ge sig till känna genom att kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft. Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull.

Läs mer i förordningen (EU) 2019/464.

Uppdaterad: 2019-03-25