Tullverket

Publicerad: 2020-06-26

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Nya samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet

Kommissionen har godtagit en ansökan om status som ny exporterande tillverkare med avseende på de slutgiltiga antidumpningsåtgärder som införts genom förordning 2019/1198 på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Kina.

Från och med den 27 juni 2020 ska företagen ”Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China och Kerun Ceramics Manufactory Ltd” (taric tilläggsnummer C551) och ”Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd” (taric tilläggsnummer C550) läggas till i förteckningen i bilaga 1 till förordning 2019/1198 över samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet.

Läs mer i förordningen 2020/881 och 2020/882.


Uppdaterad: 2020-06-26