Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, blandningar av karbamid och ammoniumnitrat från Ryssland, Trinidad, Tobago och USA

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och USA den 10 oktober 2024. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande åtgärder om slutgiltig antidumpningstull infördes genom förordning 2019/1688.

Berörd produkt är blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller ammoniak som kan innehålla tillsatser, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3102 80 00.

Läs mer i EUT 2024/C907

 

 Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)