Tullverket

2019-03-25

Nyhet

Antidumpning, blandningar av karbamid och ammoniumnitrat från Ryssland, Trinidad och Tobago, USA

Från och med den 21 mars 2019 ska importen registreras

Den 13 augusti 2018 inledde kommissionen en antidumpningsundersökning av importen av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak med ursprung i Ryssland eller Trinidad och Tobago eller USA. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 3102 80 00. Från och med den 21 mars 2019 ska importen registreras under tre veckor för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull.

Läs mer i förordningen (EU) 2019/455.

Uppdaterad: 2019-03-25