Tullverket

2019-04-11

Nyhet

Antidumpning, blandningar av karbamid och ammoniumnitrat från Ryssland, Trinidad och Tobago och USA

Preliminär antidumpningstull

Den 12 april 2019 införs preliminär antidumpningstull på importen av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller ammoniak med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago och USA. Berörda parter ska inkomma med skriftliga synpunkter på denna förordning till kommissionen inom 15 kalenderdagar från dagen för denna förordnings ikraftträdande. Berörda parter som vill begära att bli hörda av kommissionen ska göra det inom fem kalenderdagar från dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Läs mer i förordning (EU) 2019/576.

Uppdaterad: 2019-04-11