Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, björkplywood från Ryssland

Införda slutgiltiga antidumpningstullar gäller

Den 6 december 2021 meddelar kommissionen att det inte kommer bli ett tillfälligt upphävande av de slutgiltiga antidumpningstullarna på import av björkplywood med ursprung i Ryssland. De slutgiltiga antidumpningstullarna infördes den 9 november 2021 genom förordning 2021/1930.

Läs mer i förordning 2021/2145


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat