Tullverket

2019-05-16

Nyhet

Antidumpning, bioetanol från USA

Upphörande antidumpningstullar

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång upphör antidumpningstullen på import av bioetanol med ursprung i USA och förfarandet avslutas den 16 maj 2019. Gäller bioetanol även kallad drivmedelsetanol, dvs. etylalkohol framställd av jordbruksprodukter (enligt förteckningen i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), denaturerad eller odenaturerad, utom produkter med en vattenhalt på mer än 0,3 viktprocent uppmätt enligt standarden EN 15376, men inklusive etylalkohol framställd av jordbruksprodukter (enligt förteckningen i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) i blandningar med bensin med en etylalkoholhalt på mer än 10 volymprocent, avsedd för användning som bränsle.

Läs mer i EUT 2019/765

 

 

Uppdaterad: 2019-05-16