Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från USA och Kanada

Ändring av antidumpnings- och utjämningstullar

Kommissionen har infört en slutgiltig antidumpningstull genom förordning 2021/1266  och slutgiltig utjämningstull genom förordning 2021/1267 på import av biodiesel med ursprung i USA eller biodiesel avsänt från Kanada oavsett om dess deklarerade ursprung är Kanada eller inte. Efter avslutad översyn har kommissionen beslutat att befria företag Verbio Diesel Kanada Corporation, Welland, Ontario, Kanada (Taric-tilläggsnummer C600) från antidumpnings- och utjämningstullar.

Berörd produkt är fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, vanligen kallade biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte, och som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (Taric-nummer 2710 20 11 21), ex 2710 20 16 (Taric-nummer 2710 20 16 21), ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10), ex 3826 00 10 (Taric-nummer 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89) och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11).

Läs mer i förordning 2022/731


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000