Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från USA och Kanada

Införande slutgiltig utjämnings- och antidumpningstull

En slutgiltig utjämnings- samt antidumpningstull införs på import av biodiesel, i ren form eller i en blandning innehållande mer än 20 viktprocent fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, med ursprung i Amerikas förenta stater. Antidumpningstullen på blandningar ska tillämpas i proportion till blandningens biodieselhalt.

Den slutgiltiga utjämnings- samt antidumpningstull som gäller för ”alla övriga företag” enligt vad som anges i artikel 1.2 utvidgas till att omfatta import av biodiesel, i ren form eller i en blandning ursprung, som avsänts från Kanada, oavsett om deras deklarerade ursprung är Kanada eller inte.

Läs mer i förordning 2021/1266  och 2021/1267


Sidan uppdaterades: