Tullverket

Publicerad: 2020-10-12

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från USA

Inledande översyn antidumpning- och antisubventionsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpnings- och antisubventionsåtgärderna mot importen av biodiesel med ursprung i USA. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2).

Läs mer i EUT 2020/C306/05 och 2020/C306/06Sidan uppdaterades: 2020-10-12

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat