Tullverket

Publicerad: 2020-02-13

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från USA

Begäran om översyn utjämnings- och antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör utjämningsåtgärderna och/eller antidumpningsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i USA den 16 september 2020. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Läs mer i EUT 2020/C18/04  och 2020/C18/05Uppdaterad: 2020-02-13