Tullverket

Publicerad: 2020-12-21

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Kanada

Inledande översyn utjämnings- och antidumpningsåtgärder

Den 17 december 2020 har kommissionen inlett en översyn av antidumpnings- och utjämningsåtgärder beträffande import av biodiesel avsänt från Kanada oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte. Översynen gäller företaget Verbio Diesel Kanada Corporation (Taric-tilläggsnummer C600) och i den utsträckning som de ska omfattas av antidumpnings- och antisubventionsåtgärder som införts genom genomförandeförordning 2015/1518 och genomförandeförordning 2015/1519. Samtidigt registreras importen för Verbio Diesel Kanada under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpnings- och utjämningstullen.

Läs mer i Förordning 2020/2098Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat