Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Kanada

Inledande översyn utjämnings- och antidumpningsåtgärder

Den 8 december 2021 inledde kommissionen en översyn av importen av biodiesel avsänt från Kanada oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kanada eller inte tillverkade av Verbio Diesel Kanada Corporation (Taric tilläggsnummer C600). Översynen avser om exportören ska omfattas av de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som införts genom förordningarna 2021/1266 och 2021/1267.

Under översynen upphävs den antidumpningstull som infördes genom förordning 2021/1266 för exportören ifråga. Utjämningsåtgärderna som införts genom förordning 2021/1267 fortsätter att tillämpas under översynen.

Samtidigt registreras importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstullen.

Läs mer i Förordning 2021/2157Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat