Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Indonesien, Kina och Storbritannien

Inledande undersökning kringgående av utjämningåtgärder

Den 18 augusti 2023 inledde kommissionen en undersökning av ett eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som införts genom förordning 2019/2092 på import av biodiesel med ursprung i Indonesien. Detta för att fastställa om biodiesel som avsänds från Kina och Storbritannien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Kina och Storbritannien eller inte, kringgår utjämningstullen. Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstull. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se förordningen om inledande av undersökning.

Berörd produkt är fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, i ren form eller i en blandning, som den dag då genomförandeförordning (EU) 2019/2092 trädde i kraft klassificerades enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30) och ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11,

2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 och 3824 99 92 20), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30), med ursprung i Indonesien.

Läs mer i förordning 2023/1637


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)