Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina och Indonesien

Upphävande antidumpningsåtgärder

De antidumpningstullar på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien som infördes genom förordning 2013/1194 upphävs från och med den 27 november 2013. Alla antidumpningstullar som betalats i enlighet med nyss nämnda förordningar ska återbetalas eller efterges i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

Läs mer i förordning 2023/2072


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)