Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina

Inledande översyn antisubventionsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antisubventionsåtgärderna på importen av biodiesel med ursprung i Argentina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som infördes genom förordning 2019/244.

Berörd produkt är fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätgasbehandling, av icke-fossilt ursprung, i ren form eller i en blandning, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 22, 1516 20 98 23, 1516 20 98 29, 1516 20 98 31, 1516 20 98 32 och 1516 20 98 39), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 22, 1518 00 91 23, 1518 00 91 29, 1518 00 91 31, 1518 00 91 32 och 1518 00 91 39), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10, 1518 00 95 11 och 1518 00 95 19), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 22, 1518 00 99 23, 1518 00 99 29, 1518 00 99 31, 1518 00 99 32 och 1518 00 99 39), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 22, 2710 19 43 23, 2710 19 43 29, 2710 19 43 31, 2710 19 43 32 och 2710 19 43 39), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 22, 2710 19 46 23, 2710 19 46 29, 2710 19 46 31, 2710 19 46 32 och 2710 19 46 39), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 22, 2710 19 47 23, 2710 19 47 29, 2710 19 47 31, 2710 19 47 32 och 2710 19 47 39), 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10, 3824 99 92 11, 3824 99 92 13, 3824 99 92 14, 3824 99 92 15, 3824 99 92 16 och 3824 99 92 19), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 12, 3826 00 90 13, 3826 00 90 19, 3826 00 90 31, 3826 00 90 32 och 3826 00 90 39).

Läs mer i EUT 2024/C1355


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)