Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina

Upphörande utjämningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör utjämningsåtgärderna på import av biodiesel med ursprung i Argentina den 13 februari 2024. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

Gällande åtgärder infördes genom förordning 2019/244 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av biodiesel.

Läs mer i EUT 2023/C183


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)