Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, bestruket finpapper från Kina

Upphörande antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpnings- och utjämningsåtgärderna på import av visst bestruket finpapper med ursprung i Kina den 5 juli 2022. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Gällande åtgärder infördes genom förordningarna 2017/1187 och 2017/1188.

Läs mer i EUT 2021/C398/18 och 2021/C398/16Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat