Tullverket

Publicerad: 2020-11-03

Nyhet

Antidumpning, aspartam från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärd

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av aspartam med ursprung i Kina den 30 juli 2021. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

För gällande åtgärder se förordning 2016/1247 av den 28 juli 2016 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av aspartam med ursprung i Kina.

Läs mer i EUT 2020/C366


 

 

Sidan uppdaterades: 2020-11-03

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat