Tullverket

Publicerad: 2020-10-16

Nyhet

Antidumpning, artiklar av gjutjärn från Kina

Namnändring företag

Import av vissa artiklar av gjutjärn med ursprung i Kina omfattas av en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom kommissionens genomförandeförordning 2018/140.

Kommissionen meddelar nu en förtagsspecifik namnändring.

Företag Laiwu City Haitian Machinery Plan, taric- tilläggsnumer C272 i bilagan till förordning 2018/140 ändrar namn till Jinan Laiwu Haitian Machinery Manufacturing Co., Ltd, taric tilläggsnummer C272.

Läs mer i EUT 2020/C327.


Sidan uppdaterades: 2020-10-16

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat