Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, armeringsstänger från Belarus

Förlängning antidumpningsåtgärder

Genom genomförandeförordning 2017/1019 införde kommissionen antidumpningstullar på import av vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering (armeringsstänger) med ursprung i Belarus.

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs antidumpningstullen på import av armeringsstänger med ursprung i Belarus. Tullsatsen 10,6 % är oförändrad.

Berörd produkt är vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering, av järn eller olegerat stål, men inte vidare bearbetade än smidda, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, även vridna efter valsningen och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer tillverkade under valsningsprocessen.

Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 and ex 7214 99 95 (Taric-nummer 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10).

Armeringsstänger med hög utmattningshållfasthet av järn eller stål omfattas inte. Andra långa produkter, såsom rundstänger, omfattas inte.

Läs mer i förordning 2023/1050Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)