Tullverket

Publicerad: 2020-11-03

Nyhet

Antidumpning, armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Kina den 30 juli 2021. Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla.

För gällande åtgärder se förordning 2016/1246 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Kina.

Läs mer i EUT 2020/C366


Sidan uppdaterades: 2020-11-03

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat