Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Kina

Utjämningsåtgärder förlängs

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs utjämningstullen på import av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Kina. Tullsatserna är oförändrade.

Den berörda produkten är huggen glasfiber i längder om högst 50 mm, roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887) och mattor av glasfiberfilament, utom mattor av glasull, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 (Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) och 7019 31 00.

Läs mer i förordning 2021/328

 

 

.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Quality assured