Tullverket

Publicerad: 2020-06-22

Nyhet

Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Egypten och Bahrain

Avslutad antidumpningsundersökning

Den tredje juni 2020 avslutades, efter beslut av kommissionen, antidumpningsundersökningen av importen av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Bahrain och Egypten, med anledning av att det inte hade framkommit något nytt inom ramen för undersökningen som tydde på att ett avslutande av förfarandet skulle strida mot unionens intresse.

Läs mer i förordning 2020/727Uppdaterad: 2020-06-22