Tullverket

2019-06-12

Nyhet

Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Egypten

Inledande antisubventionsundersökning

Den 7 juni 2019 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av  ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Egypten. Den berörda produkten är: huggen glasfiber i längder om högst 50 mm; roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887) och mattor av glasfiberfilament, utom mattor av glasull (mattor).

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.2). Anmälningsblankett finns i bilagan.

Läs mer i förordning 2019/C192

 

Uppdaterad: 2019-06-12