Tullverket

Publicerad: 2020-03-06

Nyhet

Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Egypten

Införande provisorisk utjämningstull

Den 7 mars 2020 införs provisorisk utjämningstull på importen av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Egypten. Samtidigt upphör den registrering som infördes genom förordning 2020/199. Den berörda produkten är huggen glasfiber i längder om högst 50 mm, roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887) och mattor av glasfiberfilament, utom mattor av glasull, som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 och 7019 12 00 39.

Berörda parter som vill inkomma med skriftliga synpunkter på denna förordning till kommissionen ska göra det inom 15 kalenderdagar.

Läs mer i förordning 2020/379


Uppdaterad: 2020-03-06