Tullverket

Publicerad: 2020-06-25

Nyhet

Antidumpning, ändlösa glasfiberfilament från Egypten

Inledande antisubventionsundersökning

Den 26 juni 2020 infördes slutgiltig utjämningstull på importen av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Egypten. Tullsatsen är 13, 1 %. Berörd produkt är huggen glasfiber i längder om högst 50 mm, roving av glasfiber, utom roving av glasfiber som har impregnerats och behandlats med ett ytskikt och har en glödgningsförlust på mer än 3 % (enligt ISO-standard 1887) och mattor av glasfiberfilament, utom mattor av glasull, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 och 7019 12 00 39) med ursprung i Egypten.

En slutgiltig utjämningstull kommer att debiteras retroaktivt för den import som registrerats enligt kommissionens förordning 2020/199 från den 15 februari 2020 till och med den 7 mars 2020. Tullsats 8,7%.

Vidare tas de belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska utjämningstullar enligt förordning 2020/379 ut slutgiltigt.

Läs mer i förordning 2020/870


Uppdaterad: 2020-06-25