Tullverket

Publicerad: 2020-12-21

Nyhet

Antidumpning, ammoniumnitrat från Ryssland

Förlängning antidumpningsåtgärder

Efter avslutad översyn vid giltighetstidens utgång förlängs antidumpningstullen på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland. Tullsatserna är oförändrade.

I kommissionens klassificeringsförordning 2020/1317 klargörs att vissa produkter som främst är baserade på ammoniumnitrat omfattas av KN-nummer 3602 00 00. Kommissionen har därför uppdaterat numren i förordningen om antidumpningsåtgärder, med verkan från den 13 oktober 2020.

Läs mera i förordning 2020/2100
Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat