Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, aluminiumradiatorer från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna på importen av aluminiumradiatorer med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom förordning 2019/59.

Den berörda produkten är aluminiumradiatorer och element eller sektioner som sådana radiatorer består av, oavsett om elementen eller sektionerna är sammansatta eller inte, med undantag av elradiatorer samt element och sektioner av dessa (den produkt som översynen gäller), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 och ex 7616 99 90 (Taric-nummer 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91,

7616 99 90 01 och 7616 99 90 91).

Läs mer i EUT 2024/C680Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)