Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, aluminiumprofiler från Kina

Införd slutgiltig antidumpningstull

Den 31 mars 2021 införde EU-kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på importen av aluminiumprofiler med ursprung i Kina.

Antidumpningstullen omfattar stänger och profiler (även ihåliga), rör, omonterade, även

beredda att användas i konstruktioner (t.ex. skurna i längder, borrade, böjda, fasade, gängade), tillverkade av aluminium, även legerat, och innehållande högst 99,3 % aluminium, med undantag av

  1. komponenter som är monterade (till exempel. genom svetsning eller med fästdon) för att utgöra underenheter,
  2. svetsade rör,
  3. produkter förpackade i en byggsats innehållande de delar som är nödvändiga för att montera en färdig vara utan ytterligare behandling eller tillverkning av delarna (”byggsats för montering av färdig vara”),

som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 och ex 7610 90 90 (Taric-nummer 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80, 7610 90 90 10.

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska antidumpningstullar i enlighet med genomförandeförordning 2020/1428 tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts utöver den slutgiltiga antidumpningstullsatsen frisläpps.

Ingen slutgiltig antidumpningstull ska tas ut retroaktivt på den import som registrerats enligt artikel 1 i förordningen 2020/1215

Läs mer i förordningen 2021/546Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat