Tullverket

Publicerad: 2020-02-19

Nyhet

Antidumpning, aluminiumprofiler från Kina

Antidumpningsåtgärden utvidgas

Den 14 februari 2020 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av aluminiumprofiler med ursprung i Kina. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom sju dagar (se punkt 5.3.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Produkten som undersökningen omfattar är stänger och profiler (även ihåliga), rör, omonterade, även beredda att användas i konstruktioner (t.ex. skurna i längder, borrade, böjda, fasade, gängade), tillverkade av aluminium, även legerad, innehållande högst 99,3 % aluminium. Vissa produkter omfattas inte av undersökningen, se tillkännagivandet för information om vilka de är.

Läs mer i förordningen 2020/C51

 

 

Uppdaterad: 2020-02-19