Tullverket

Kategori

Antidumpning, aluminiumhjul från Kina

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av aluminiumhjul
med ursprung i Kina den 25 januari 2022.

Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. Man kan läsa mer om gällande åtgärder i förordning 2017/109.

Läs mer i EUT C161/2021

 

 

 

Sidan uppdaterades: