Tullverket

Publicerad: 2020-12-21

Nyhet

Antidumpning, aluminiumfolie från Kina och Ryssland

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av aluminiumfolie med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet. De åtgärder som för närvarande är i kraft är de slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom kommissionens genomförandeförordning 2015/2384 och

Den 19 december 2020 (vid midnatt) upphör antidumpningsåtgärderna mot importen av aluminiumfolie med ursprung i Ryssland. Gällande åtgärder återfinns i förordning 2015/2385..

Läs mer i EUT 2020/C436 och 2020/C436/09


Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat