Tullverket

Publicerad: 2020-04-22

Nyhet

Antidumpning, aluminiumfolie från Kina och Ryssland

Antidumpningsåtgärderna upphör

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av
aluminiumfolie med ursprung i Kina och Ryssland den 19 december 2020.

Unionsproducenter får inge en skriftlig begäran om översyn senast tre månader innan åtgärderna upphör att gälla. För gällande antidumpningsåtgärder se förordning 2015/2384 och 2015/2385.

Läs mer i EUT 2020/C98 och 2020/C98/11


Uppdaterad: 2020-04-22