Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, aluminiumfolie från Kina

Införande provisorisk antidumpningstull

Den 19 juni 2021 införde kommissionen en provisorisk antidumpningstull på importen av aluminiumfolie för vidare förädling med ursprung i Kina. Berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter. Se utsatta tidsgränser i förordningen.

Den 22 oktober 2020 inleddes en antidumpningsundersökning på import av aluminiumfolie för vidare förädling med en tjocklek av mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar med en vikt som överstiger 10 kg, som för närvarande omfattas av KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 60 och 7607 11 19 91).

Vissa produkter är undantagna och omfattas inte av den provisoriska antidumpningstullen.

  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av minst 0,008 mm men högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar med en bredd av högst 650 mm och en vikt som överstiger 10 kg.
  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av minst 0,007 mm men mindre än 0,008 mm, oberoende av bredden på rullarna, glödgad eller inte.
  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av minst 0,008 mm men högst 0,018 mm, i rullar med en bredd som överstiger 650 mm, glödgad eller inte.
  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av över 0,018 mm men mindre än 0,021 mm, oberoende av bredden på rullarna, glödgad eller inte.

Läs mer i förordning 2021/893Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat