Tullverket

Publicerad: 2020-10-23

Nyhet

Antidumpning, aluminiumfolie för förädling från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 22 oktober 2020 inleder kommissionen en antidumpningsundersökning av importen av aluminiumfolie för vidare förädling med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den undersökta produkten är aluminiumfolie för vidare förädling med en tjocklek av högst 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar med en vikt som överstiger 10 kg. Vissa produkter är undantagna i undersökningen. För närvarande klassificeras produkten enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-nummer 7607 11 19 60 och 7607 11 19 91).

Läs mer i EUT 2020/C352

 

 

Sidan uppdaterades: 2020-10-23

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat