Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, aluminiumfolie för förädling från Kina

Införd slutgiltig antidumpningstull

Den 9 december 2021 införde kommissionen en slutgiltig antidumpningstull på import av aluminiumfolie för vidare förädling med ursprung i Kina.

Den berörda produkten är aluminiumfolie för vidare förädling med en tjocklek av mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar med en vikt som överstiger 10 kg. För närvarande klassificeras berörd produkt enligt KN-nummer ex 7607 11 19 (Taric-numren 7607 11 19 60 och 7607 11 19 91).

Vissa produkter är undantagna från antidumpningstullar:

  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av minst 0,008 mm men högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar med en bredd av högst 650 mm och en vikt som överstiger 10 kg.
  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av minst 0,007 mm men mindre än 0,008 mm, oberoende av bredden på rullarna, glödgad eller inte.
  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av minst 0,008 mm men högst 0,018 mm, i rullar med en bredd som överstiger 650 mm, glödgad eller inte.
  • Aluminiumfolie för hushållsbruk med en tjocklek av över 0,018 mm men mindre än 0,021 mm, oberoende av bredden på rullarna, glödgad eller inte.

Individuella antidumpningstullsatser kan tillämpas under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av provisoriska antidumpningstullar enligt förordning 2021/983 tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts och som överskrider den slutgiltiga antidumpningstullsatsen frisläpps.

Läs mer i förordning 2021/2170Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat