Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Antidumpning, alkylfosfatestrar från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 11 augusti 2023 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av vissa alkylfosfatestrar med ursprung i Kina. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tillkännagivandet.

Den produkt som är föremål för denna undersökning är vissa alkylfosfatestrar baserade uteslutande på sidokedjor med en längd av två eller tre kolatomer (även klorerade alkylkedjor) och med en fosforhalt på minst 9 % (per vikt) och en viskositet mellan 1 och 100 mPa.s (3) (vid 20–25 °C) som klassificeras enligt CAS-numren 13674-84-5, 1244733–77–4 och 78–40–0. För närvarande klassificeras produkten enligt KN-nummer ex 2919 90 00 (Taric-nummer 2919 90 00 50 och 2919 90 00 65) och ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 38).

Läs mer i EUT 2023/C282


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)