Tullverket

Publicerad: 2020-11-03

Nyhet

Antidumpning, acesulfamkalium från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av acesulfamkalium (Ace-K) med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Berörda parter kan bli hörda av kommissionen inom utsatt tid, se tidsangivelser i tillkännagivandet.

Berörd produkt är acesulfamkalium (kaliumsalt av 6-metyl-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid; CAS-nr 55589-62-3) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2934 99 90 (Taric-nummer 2934 99 90 21). Andra vanliga namn för acesulfamkalium är acesulfam K och Ace-K. Gällande åtgärder finns i förordning 2015/1963.

Läs mer i EUT 2020/C366


.

Sidan uppdaterades: 2020-11-03

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat